Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Ingame Phong Vân...

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Ingame Phong Vân

30-07-2018


Sự Kiện Ingame Hấp Dẫn Dành Cho Game Phong Vân

 Tình Nồng Ý Mật
Thời Gian : Từ Ngày 12/09/2018 Đến Hết Ngày 18/09/2018

Nội Dung : Tham Gia Và Làm Đúng Theo Yêu Cầu Trên Sự Kiện Sẽ Nhận Được Những Phần Thưởng Giá Trị Cao

 

 

 Nạp Thẻ Tích Lũy Nhận Quà Khủng

Thời Gian : Từ Ngày 12/09/2018 Đến Hết Ngày 18/09/2018

Nội Dung : Tham Gia Và Làm Đúng Theo Yêu Cầu Trên Sự Kiện Sẽ Nhận Được Những Phần Thưởng Giá Trị Cao

 Thu Thập Thần Trang

Thời Gian : Từ Ngày 12/09/2018 Đến Hết Ngày 18/09/2018

Nội Dung : Tham Gia Và Làm Đúng Theo Yêu Cầu Trên Sự Kiện Sẽ Nhận Được Những Phần Thưởng Giá Trị Cao

 Nạp Tích Lũy Nhận Điểm Đổi Quà

Thời Gian : Từ Ngày 12/09/2018 Đến Hết Ngày 18/09/2018

Nội Dung : Tham Gia Và Làm Đúng Theo Yêu Cầu Trên Sự Kiện Sẽ Nhận Được Những Phần Thưởng Giá Trị Cao

 Cây Thần Bí
Thời Gian : Từ Ngày 12/09/2018 Đến Hết Ngày 18/09/2018

Nội Dung : Tham Gia Và Làm Đúng Theo Yêu Cầu Trên Sự Kiện Sẽ Nhận Được Những Phần Thưởng Giá Trị Cao

 

 Tăng Lực Chiến Nhận Quà Hấp Dẫn

Thời Gian : Từ Ngày 12/09/2018 Đến Hết Ngày 18/09/2018

Nội Dung : Tham Gia Và Làm Đúng Theo Yêu Cầu Trên Sự Kiện Sẽ Nhận Được Những Phần Thưởng Giá Trị Cao

 Ma Nhãn

Thời Gian : Từ Ngày 12/09/2018 Đến Hết Ngày 18/09/2018

Nội Dung : Tham Gia Và Làm Đúng Theo Yêu Cầu Trên Sự Kiện Sẽ Nhận Được Những Phần Thưởng Giá Trị Cao

 Tăng Lực Chiến Nhận Quà Chí Tôn

Thời Gian : Từ Ngày 12/09/2018 Đến Hết Ngày 18/09/2018

Nội Dung : Tham Gia Và Làm Đúng Theo Yêu Cầu Trên Sự Kiện Sẽ Nhận Được Những Phần Thưởng Giá Trị Cao

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ 

Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày